maanantai 20. toukokuuta 2019

Hän oli siinä - läsnäolokokemuksia


Kokemuksia yhteydestä kuoleman jälkeen

Hän oli siinä perustuu Markku Siltalan väitöskirjaan, joka käsitteli vainajakokemuksia ja niiden vaikutuksia kokijan elämään. Näiden molempien kirjallisten teosten taustalla on Siltalan pitkäaikainen ammatillinen kiinnostus kuoleman mysteeriä kohtaan. Markku Siltala on sekä pappi, psykoterapeutti että tutkija. Kimmokkeen tutkimustyölleen hän sai kuultuaan työssään niin pappina kuin psykoterapeuttina kohtaamiltaan ihmisiltä runsaasti kertomuksia edesmenneiden läheisten kohtaamisista. 

Tätä kirjaa varten Siltala keräsi yli 600 suomalaisten ihmisten kertomaa kokemusta kuolleiden kohtaamisista ja läsnäolokokemuksista. Hän oli siinä on teos, joka käsittelee aihetta, josta niin usein vain varovasti puhutaan. Tämä kirja tuo kuuluville niiden kaikkien ihmisten kertomukset, jotka on joko salassa pidetty tai vain harvoille ja valituille kerrottu. Läsnäolokokemukset ovat kuitenkin melko yleisiä, jopa kolmas osa suomalaisista on kokenut läsnäolokokemuksia.

Kirja koostuu sekä ihmisten kertomuksista että tutkimustuloksista ja niiden analysoinnista. 

Läsnäolokokemukset on jaoiteltu eri kokemustyyppien mukaan mm. eri aistein havaittaviin, unien kautta koettaviin ja energiana tuntuviin kokemuksiin. Kuolleet voivat myös siirrellä tavaroita ja vaikuttaa laitteiden ja kellojen toimintaan. 

Hän oli siinä on erittäin mielenkiintoinen teos. Olen aina ollut kiinnostunut rajatiedosta ja tiedostanut että on olemassa myös se näkymätön puoli. Omia läsnäolokokemuksia itselläni ei juurikaan ole, paitsi heti äidin kuoleman jälkeisenä päivänä olohuoneen (normaalisti paikallaan pysyvä) kristallivalaisin liikkui epänormaalillla tavalla ja lisäksi olen nähnyt monia samankaltaisen viestin sisältäviä unia. Joitakin muitakin selittämättömiä unen ja todellisuuden kokemuksista koostuvia momentteja olen kokenut. Lähipiirissäni on useita ihmisiä, jotka pystyvät aistimaan ja näkemään asioita, joita ei normiaistein voi havaita. Omia kokemuksia olen toivonut saavani, myönteiset läsnäolokokemukset antaisivat kaipaamaani lohtua ja helpotusta suruun, ja vahvistaisivat uskoani, joka viime aikoina on horjunut. Kirjakin todistaa sen, että läsnäolokokemukset on pääosin koettu myönteisinä ja niillä on ollut runsaasti niin parantavia, lohdullisia kuin elämää mullistavia vaikutuksia.


Markku Siltala
Hän oli siinä
Kokemukset yhteydestä kuoleman jälkeen
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti