sunnuntai 23. syyskuuta 2018

Tie tasapainoon

Hengitä

Hengitys on keskiössä Tie tasapainoon -kirjassa. Kirja on jatkoa kirjailijan aiemmalle kirjalle Chakrapolku. Tie tasapainoon paneutuu esittelemään energiakentät ja energiakehot mahdollisimman yksinkertaisesti ja helposti ymmärrettävästi. Kymmenen energiakehoa voivat toimia työkaluina pelon tunteen voittamisessa, ja siitä tässä kirjassa on kyse - miten voittaa elämää ohjaileva pelko ja miten löytää tasapaino ja hyvinvointi. 

Tämän kirjan luomalla tutkimusmatkalla opimme ymmärtämään keitä oikeasti olemme, ja opimme ymmärtämään omaa valoamme ja pimeyttämme, jotta oppisimme saattamaan nämä kaksi toisistaan riippuvaista voimaa tasapainoon. Kirjassa puhutaan myös joogisesta numerologiasta, joka perustuu syntymäaikaamme. Kirjan avulla opimme hahmottamaan ja ymmärtämään miten tietyt numerot vaikuttavat elämäämme haasteina ja voimavaroina. Kirja antaa yhden tavan tutkia tämän hetkistä olotilaamme, tehtäväämme ja paikkaamme maailmassa. Samalla se ohjaa meitä poispäin pelosta.

Tie tasapainoon -kirjan harjoitukset pohjaavat kundaliinijoogaan. Kundaliinijooga on työväline, joka auttaa asettamaan energiat tasapainoon itsessämme. Kundaliinijoogaharjoitukset, hengitys ja meditaatio auttavat rauhoittamaan mielen siten, että kuulemme intuition hiljaisen viestin äänekkään mielen takaa. Kundaliinijooga on kuitenkin eri asia kuin kundaliinireiki, jota itsekin harjoitan. 

Hengitys on tärkein työvälineemme, se on myös pääosassa kundaliinijoogassa ja energiatasapainon uudelleen löytämisessä. Kundaliinijoogan kulmakiviä on hengitys ja sen säätely, mikä voi tuntua aluksi omituiselta tai vaikealtakin. Kirjassa puhutaan harjoitusten yhteydessä monilla erilaisilla termeillä kuten 'tulihengitys', mutta näitä ei ole enää tässä kirjassa kuvattu mitä ne tarkoittavat. Kuvailut ja termit on selitetty tarkemmin aiemmin ilmestyneessä Chakrapolku-kirjassa. 

Kirja on jaettu viiteen jaksoon, joissa jokaisessa paneudutaan yhteen aiheeseen kerrallaan. Harjoittelujakso alkaa 1. energiakehosta ja sielusta. Koska kaikki on energiaa, myös sielu on energiaa, ja se kantaa mukanaan elämänvoimaa. Sielu on olemuksemme ydin. 

Hengityksen tärkeyteen palataan kirjassa aina uudelleen. Siitä puhutaan mm. silloin kun koemme olomme jotenkin vieraaksi tai ulkopuoliseksi, emmekä tunnu löytävän suuntaa elämällemme. Silloin kyse on sydämen liekin vaimenemisesta, ja sitä on helppo vahvistaa hengityksellä. Sydämen liekki auttaa poistamaan menneisyyden painolastia, ja oikeanlaisella hengityksellä vapaudumme siitä. Hengitys on tie henkisyyteen. Tämä seikka tuntuu ainakin minussa lohdulliselta. Herää ajatus, että niinkö yksinkertaisesta asiasta on kyse - hengityksestä. Mutta silti se tuntuu vaikealta ja haastavalta. Hengitykseen tulee kiinnittää paljon huomiota, ainakin alussa, ja ajan kanssa oppii oikean tavan hengittää ja sitä kautta elämäkin ajautuu uomiinsa. 

Toinen viikko paneutuu mieleen ja 2-4. energiakehoon - hengitys on  työkalu tasapainoiseen ja läsnäolevaan elämään. Mieli toimii toisinaan epäsuotuisasti ja vaientaa saamamme viestit sielultamme. Jos mieli on kaaoksessa, nuo tärkeät viestit jäävät saamatta. Meditaation opiskelu voi kuitenkin olla avain siihen, että opimme lukemaan omaa mieltämme ja opimme ajan kanssa johtamaan mieltämme, sen sijaan että mieli johtaisi meitä. 

Kolmas viikko keskittyy fyysiseen kehoon ja 5.energiakehoon. Fyysinen keho on viides energiakehomme ja siten kulkuvälineemme maan päällä. 7 perus chakraa sijoittuvat kukin viidenteen energiakehoomme. Chakrojen tehtävänä on huolehtia siitä, että pysymme niin fyysisesti kuin henkisesti kunnossa, ja siten pystymme suorittamaan tehtävämme maailmassa.

Neljäs viikko keskittyy hengitykseen ja auran vahvuuteen ja 6.-8. energiakehoon. Hengityksen syventäminen on avain ja ensimmäinen askel pelosta poispäin. Jooga toimii työkaluna hengityksen opettelussa. Neljännen viikon tavoitteena on päätyä hengityksen kautta hyvänolontunteen tilaan, jonka kautta opimme tietämään, että kaikki on hyvin eikä mitään pelättävää ole. Kun hengitys vahvistuu, myös aura vahvistuu ja voimistuu. Ja  mitä vahvempi aura on sitä paremmin olemme suojassa ympäristöstä tulevilta negatiivisilta hyökkäyksiltä. 

Viides viikko käsittelee muistia, karmaa ja karismaa, ja 9.-10. energiakehoa. Tässä vaiheessa viimeistään olemme oppineet miten tärkeä oikeanlainen hengitys on. Ja kun opimme kontrolloimaan hengitystämme saamme työkalut kontrolloida kaikkea mitä elämässämme tapahtuu, ja sitä miten niihin suhtaudumme. Opimme, että se mitä ajattelemme heijastuu kaikkialle. On siis erityisen tärkeää oppia ymmärtämään, että kaikki liittyy toisiinsa, ja että syymme täällä oloon on oppiminen, toisten opettaminen ja toinen toisiamme auttaminen. Tulevaisuus on riippuvainen siitä, mitä me ihmiset yhteisönä valitsemme. Valinta on jokaisen henkilökohtainen vastuu.

Jokainen viikko sisältää joogaharjoituksia, meditaatiota, kirjallisia tehtäviä ja erilaisia mielen ja kehon harjoituksia.

Kirjan sanoma on melko painavaa, ja siinä on oma tietynlainen energiansa. Energia vyöryy melkoisella voimalla mutta siinä on silti lempeyttä mukana. Kirjan myötä olen saanut sellaista tietoa, mitä en ole aiemmin saanut mutta olen löytänyt myös yhtymäkohtia jo oppimiini asioihin. Kirjan tehtävänä on herätellä ihmisiä ja ihmiskuntaa, jotta löytäisimme kaiken arvon ja oppisimme kunnioittamaan niin toinen toisiamme kuin maailmaa ilman pelon ohjailua. 


Inderjit Kaur Khalsa
Tie tasapainoon – Viiden viikon joogaohjelma pelottomuuteen


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti